Comisia de etică universitară este un organism fără personalitate juridică care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și cu dispozițiile Cartei Universității și Codului de etică și deontologie profesională al Universității ”Ovidius” din Constanța.

Comisia de etică universitară coordonează și controlează aplicarea normelor prevăzute de Codul de etică și deontologie profesională al Universității ”Ovidius” din Constanța, disponibil aici, funcționând în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu, disponibil aici.

Contact: Sesizările se depun la registratura universității, cu mențiunea „În atenția Comisiei de etică”, în termen de cel mult o lună de la evenimentele care constituie subiectul acestora.  Sesizarea de plagiat se poate depune până la termenul de prescriere a faptei, conform Legii 206/2004.  Nu se acceptă pentru analiză sesizări anonime.

comisia.etica@univ-ovidius.ro