Componența comisiei de etică universitară modificata prin HS nr.282 din 24.05.2018:

  • Lect.univ.dr.av.Gabriel Grigore
  • Prof.univ.dr.Marina Cap-Bun
  • Lect.univ.dr.Corneliu Oprea
  • Prof.univ.dr.Mariana Mirea
  • Sef lucr.univ.dr.Mircea Grigorian
  • Prof.univ.dr.Marius Fagaras
  • student – Adascalitei Loredana