Componența comisiei de etică universitară, în prezent, conform HCA nr. 801 din 25.09.2014, validată de HS nr. 1149 din 30.09.2014, din:

  • Președinte: Lect. univ. dr. Gabriel GRIGORE
  • Membri: Prof. univ. dr. Claudia Irina KONCSAG
  • Prof. univ. dr. Mitică LUPU
  • Prof. univ. dr. Wladimir Georges BOSKOFF
  • Conf. univ. dr. Florentina NICOLAE
  • Conf. univ. dr. Radu Octavian BAZ
  • Student: Vlad SĂGEATĂ