Componența comisiei de etică universitară modificata prin HS nr.601 din 24.09.2020:

Preşedinte:

  • Lect.univ.dr.av.Grigore Gabriel

Membri:

  • Prof.univ.dr.Mirea Mariana
  • Prof.univ.dr.Cap-Bun Marina
  • Prof.univ.dr.Făgăraş Marius
  • Lect. univ .dr.Oprea Corneliu
  • Şef lucr.univ .dr. Grigorian Mircea
  • Adam Andrada – student