Componenţa Comisiei de Etică din cadrul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa

Preşedinte:

  • Lect.univ.dr. Grigore Gabriel- Facultatea de Drept și Științe Administrative

Membri:

  • Sl. dr. Tobă Marius,  Facultatea de Medicină
  • Șl. dr. Grigorian Mircea- Facultatea de Stomatologie
  • Conf.univ.dr. Petcu Damian – Facultatea de Educație Fizică și Sport
  • Lect.univ.dr. Oprea Corneliu – Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie
  • Abdula Irem – student doctorand anul I, Școala Doctorală de Medicină
  • Lungan Andreea-Laura, student  an II, Facultatea de Matematică și Informatică

 

Membru supleant:

  • Conf.univ.dr. Sburlan Dragoș Florin – Facultatea de Matematică și Informatică