Raport al comisiei nominalizate de către Comisia de etică prin adresa nr. 386/17.03.2016 pentru analiza unui posibil caz de plagiat imputat domnului conf. univ. dr. Zaharescu Eugen – publicat 05.04.2016